V0_A_2_web.jpg

Ontwerp van een Healing Environment

Het ontwerp van een entreehal van een ziekenhuis naar het principe van Healing Environments.

Healing Environments zijn zorgomgevingen die ontworpen zijn om een positieve invloed uit te oefenen op het welbevinden van patiënten, waardoor hun herstel wordt bespoedigd en de verzorging kan worden vereenvoudigd.
Voor het ontwerp van dit project is onderzoek gedaan naar de manier waarop het principe van Healing Environments toegepast kan worden in een entreehal als karakteristieke openbare ruimte van een ziekenhuis.

Meer specifiek betreft dit project het ontwerp van een nieuwe entreehal van een ziekenhuis te Eindhoven. De ruimte van de nieuwe entreehal bevat, naast de bestaande entreeruimte, eveneens een deel van de twee bovenliggende verdiepingen. Als basis voor het ontwerp gelden vier globale basisrichtlijnen voor Healing Environments die uit het voorafgaande onderzoek naar voren zijn gekomen.

Deze vier basisrichtlijnen betreffen:
- Het zorgen voor positieve afleiding voor patiënten en bezoekers.
- Het zorgen voor overzichtelijkheid en patiëntveiligheid.
- Het zorgen voor controlemogelijkheden - en in het verlengde daarvan het creëren van privacymogelijkheden - voor patiënten.
- Het zorgen voor een juiste akoestiek in de omgeving.


Project in opdracht van PHL Interieurarchitectuur

V0_A_2_web.jpg
V0_I_2_web.jpg
V0_H_web.jpg
V0_B_2_web.jpg
V0_D_web.jpg
V0_E_2_web.jpg
V0_F_web.jpg
V0_G_web.jpg
V1_A_2_web.jpg
V1_C_web.jpg
V1_D_2_web.jpg
V2_A_2_web.jpg
V2_B_web.jpg
V2_D_2_web.jpg
Grondplannen_V0.jpg
Grondplannen_V1.jpg
Grondplannen_V2.jpg
Snede_A.jpg
Snede_B.jpg
Snede_C.jpg